Generalforsamling 2024

Indbydelse til ordinær generalforsamling 2024

Søndag den 25. februar kl. 10:00
Sted: Middelfart Sejlklub, Østre Hougvej 112, 5500 Middelfart

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af formand:
  Mikkel Ebbesen DEN 811 Formand (på valg for 1 år)
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant:
  Hans Chr. Erbs DEN 271 Næstformand (på valg for 2 år)
  Søren Juel DEN 115 Kasserer (på valg for 2 år)
  Mikkel Hannibal DEN 250 Klasseregler (ikke på valg)
  Frank Dall Kristensen DEN 742 Hjemmeside (Ikke på valg)
  Jacob Skræp Jacobsen DEN 233 Sekretær (ikke på valg)
  Peter Moisen DEN 76 Suppleant (på valg for 2 år)
 7. Valg af revisor samt revisorsuppleant:
  Thomas Kudahl DEN 679 Revisor (på valg for 1 år)
  Lene Skovsgaard DEN 609 Suppleant (på valg for 1 år)
 8. Indkomne forslag
 9. Vedtægter og klassebestemmelser
 10. ”Den Sorte Djævel”
 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 11. februar 2024 og sendes til:
Mikkel Ebbesen
Tlf.: 2018 7202
mikkel.ebbesen@velux.com

Klubben vil i forbindelse med generalforsamlingen være vært ved lidt brød, pålæg og øl/vand samt kaffe/te. Af hensyn til indkøb bedes I derfor tilmelde jer senest den 23. februar 2024.

Transport: Klubben betaler to retur brobilletter for medlemmer fra Østdanmark.
Koordinér venligst med Mikkel i god tid.


Stumpemarked
Ligger du inde med noget du ikke bruger, så tag det med. Måske en anden kan bruge det ☺

“Den Sorte Djævel”
Den sorte djævel tilfaldt sidste år (igen) DEN 76 og Peter Moisen. Pokalen uddeles til den Ex-press-sejler, som har deltaget i flest “åbne” sejladser i løbet af sæsonen. Så tæl sammen og mød op på generalforsamlingen. Måske er du den “heldige”, som kan bryste sig med pokalen det næste års tid.

Indbydelse i PDF: Generalforsamling Expressklub DK 2024 – Indbydelse

Skriv en kommentar