Generalforsamling 2023

Indbydelse til ordinær generalforsamling 2022

Søndag den 26.februar kl. 10:00
Sted: Middelfart Sejlklub, Østre Hougvej 112, 5500 Middelfart

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af formand:
   Hans Chr. Erbs DEN 271 Formand (på valg for 1 år)
  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant:
   Søren Juel DEN 115 Kasserer (ikke på valg)
   Mikkel Ebbesen DEN 811 Klasseregler (ikke på valg)
   Frank Dall Kristensen DEN 742 Hjemmeside (på valg for 2 år)
   Jacob Skræp Jacobsen DEN 233 Sekretær (på valg for 2 år)
   Peter Moisen DEN 76 Suppleant (på valg for 2 år)
  7. Valg af revisor samt revisorsuppleant:
   Thomas Kudahl DEN 679 Revisor (på valg for 1 år)
   Lene Skovsgaard DEN 609 Suppleant (på valg for 1 år)
  8. Status på projekt masterør
  9. Indkomne forslag
  10. Vedtægter og klassebestemmelser
  11. ”Den Sorte Djævel”
  12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være  bestyrelsen i hænde senest den 13.februar 2023 og sendes til:
Hans Chr. Erbs
Tlf.: 23 20 33 23
mail@hcerbs.dk

Klubben vil i forbindelse med generalforsamlingen være vært ved lidt brød, pålæg og øl/vand
samt kaffe/te. Af hensyn til indkøb bedes I derfor tilmelde jer senest den 23.marts 2023.

Transport:
Klubben betaler to retur brobilletter for medlemmer fra Østdanmark.
Koordinér venligst med HC i god tid.

Stumpemarked
Ligger du inde med noget du ikke bruger, så tag det med. Måske en anden kan bruge det.

Boat Show 2023
Vi har lagt generalforsamlingen tidligt, så man kan nå at kigge et smut forbi Boat Show i Fredericia, som kører denne weekend.

“Den Sorte Djævel”
Den sorte djævel tilfaldt sidste år (igen) DEN 76 og Peter Moisen. Pokalen uddeles til den Express-sejler, som har deltaget i flest “åbne” sejladser i løbet af sæsonen. Så tæl sammen og mød op på generalforsamlingen. Måske er du den “heldige”, som kan bryste sig med pokalen det næste års tid.

Indbydelse 2023 (PDF)

Skriv en kommentar