Author Archive | Frank Dall Kristensen

Edman Sails trimguide

Riggen: För att dina segel ska fungera optimalt är det viktigt att få rätt grundtrim på masten. Här följer några tips om hur man åstadkommer detta. Ställ in rätt akterlutning på masten. Förstagslängden på vår båt är 9445mm mätt från centrum riggbult i däck till underkant gaffeln i toppen. Du kan också loda masten genom […]

Læs hele artiklen →